Eristä oikein

Olet tässä: Etusivu » Eristä oikein »

Energiamääräykset kiristyivät 1.7.2012

Uudistetut, n. 20 % nykyisestä tasosta kiristyneet rakennusten energiamääräykset tulivat voimaan 1.7.2012. Uudet määräykset koskevat vain uudisrakentamista ja suurin muutos nykyiseen on siirtyminen tarkastelemaan rakennuksen energiankulutusta kokonaisvaltaisesti. Rakennusten energiamääräyksillä ohjataan energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta päästöjen pienenemiseen.

E-luku

Uusissa energiamääräyksissä rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle määrätään rakennustyyppikohtainen yläraja eli E-luku. E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vuotuinen ostoenergiankulutus rakennustyypin nettoalaa kohden. E-luvun laskennassa huomioidaan rakennuksen lämmityksen lisäksi myös ilmanvaihto, kuluttajalaitteet, valaistus ja lämmin vesi. Mitä pienempi E-luku, sitä parempi energiatehokkuus rakennuksessa on.

Eri energialähteille määritetty energiamuodon kertoimet, jotka kuvastavat luonnonvarojen käyttöä.  Fossiilisten polttoaineiden kerroin on 1. Uusiutuvan energian käyttöä kannustetaan, ja sen kerroin on 0,5. Sähkön tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja 2,2-kertaisesti, mutta normeissa sähkö sai lievennyksen ja sen kerroin on 1,7. Kaukolämmön kerroin on 0,7 ja kaukojäähdytyksen 0,4.

E-luvulle on määritelty normeissa raja-arvot, joita ei saa ylittää. Raja-arvot on määrätty rakennustyypin mukaan ja pientaloissa pinta-alan mukaan. Pienet pientalot saavat helpotusta sillä perusteella, että lämmitettäviä neliöitä on vähemmän.

Eri rakennustyyppien E-luvun ylärajat vuodessa:

Pientalo:
Rivitalo:
Asuinkerrostalo:
Toimistorakennus:
Liikerakennus:
Koulu ja päiväkoti:
Majoitusliike:
Liikuntahalli:
Sairaala:
Pinta-alan mukaan
150 kWh/m2
130 kWh/m2
170 kWh/m2
240 kWh/m2
240 kWh/m2
170 kWh/m2
170 kWh/m2
450 kWh/m2

 

Kuva: Pientalon sallittu E-luvun yläraja riippuu asunnon koosta

Uudet energiatehokkuusmääräykset löydät kokonaisuudessaan täältä:

D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma - Rakennustenenergiatehokkuus määräykset ja ohjeet 2012

Lähde: Ympäristöministeriö

Rakennusten energia- todistuskäytäntö uudistui

Rakennusten energiatodistus uudistui 1.6.2013 alkaen. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka tulevat energiatodistuksen piiriin myynti- ja vuokaustilanteissa.

Lue lisää »