Hyvä tietää

Olet tässä: Etusivu » Eristä oikein » Hyvä tietää »

Hyvä tietää eristämisestä

Puutteellinen eristys vie talolta pohjan

Suomessa rakentamismääräykset edellyttävät, että maanvastaisten rakennusosien eristystason tulee olla lämpö- ja kosteusteknisesti sellainen, että kosteus, routiminen tai pintojen kylmyys eivät aiheuta haittoja. Puutteellinen tai väärin tehty eristys aiheuttaa hankalasti korjattavia ja taloudellisesti suuria vahinkoja. Perustuksen kestävyydestä riippuu koko rakennuksen käyttöikä.

Osaava suunnittelu on hyvän eristämisen lähtökohta

Mahdollisimman hyvän ja luotettavan routasuojauksen aikaansaamiseksi on hyvä suunnitella rakennuksen alapohjan lämmöneristys yhdessä routaeristyksen kanssa. Hyvällä suunnittelulla, laadukkailla ja käyttötarkoitukseensa hyväksytyillä eristemateriaaleilla sekä oikein tehdyllä asennuksella saavutetaan parhaat tulokset. Eristystä suunniteltaessa on aiheellista ottaa huomioon myös mahdollinen radon-säteily ja sen vaatima eristäminen tai alapohjan tuuletus.

Tämä opas antaa muutamia rakenne-esimerkkejä suunnitteluun ja asennukseen. Näiden tarkoitus on helpottaa oikeiden eristeratkaisujen valinnassa. Vastuu kussakin kohteessa on valinnan suorittajalla, suunnittelijalla ja rakennustöistä vastaavalla.

Paljonko eristettä tarvitaan?

Pakkasmäärä vaihtelee Suomen eri osissa. Etelä-Suomen rannikkoseudulla mitoituspakkasmäärä on vain puolet Pohjois-Suomen arvoista.

Eristystä suunniteltaessa tulee huomioida rakennuspaikan olosuhteet ja tietää, miten rakennupaikan sijainti ja maapohjan laatu sekä perustamistapa ja kohteen käyttötarkoitus vaikuttavat eristeen laatuvaatimuksiin sekä vahvuuteen.

Koska Suomessa roudan syvyys on 2-2,7 metriä, tarvitaan routaeristystä käytännössä lähes aina.

On hyvä huomioida, että rakennuksen ulkonurkissa routaeristys on 100 % paksumpi verrattuna muuhun routaeristykseen. Kylmien rakennusten ja rakenteiden routaeristyspaksuus on yleensä noin kaksinkertainen verrattuna lämpimään rakennukseen.

Omassa rakennuskohteessasi tarvittavan routaeristemäärän voit laskea web-pohjaisella THERMISOL-suunnitteluohjelmalla. Ohjelman löydät tästä linkistä - Routaeristysten laskentaohjelma.

Millainen eristemateriaali valitaan?

Routaeristyksen toteuttamisesta on olemassa tarkat määräykset. Eristysmateriaalina tulee käyttää viranomaisten hyväksymiä ja luokittelemia EPS-tuotteita.

ThermiSol EPS Routa on erinomainen routaeriste käytettäväksi talonrakentamiseen. Sillä on hyvä kosteuden- ja pakkasenkestokyky sekä pientalorakentamiseen riittävät lämmöneristys- ja lujuusominaisuudet.

ThermiSol Platina Lattia ja ThermiSol EPS Lattia -eristeet ovat oikea valinta tehtäessä sokkelin sisäpuolen, alapohjan ja lattian eristystä. Lattiaeristeen lujuusluokkia on useita. Lujuus valitaan käyttökohteen vaatimusten mukaan.

ThermiSol Super -routaeristeelläa on suuret lujuusominaisuudet sekä erinomainen kosteuden- ja pakkasenkestokyky. SUPER ja XPS ovat lämmoneristavyydeltään ja kestävyydeltään huipputuotteita. Eristeita käytetään tavanomaista suurempien kuormitusten, kuten pihateiden, katujen ja ajoratojen routaeristykseen. Ne sopivat erinomaisesti myos perustusten ja pilarianturoiden alle.

ThermiSol EPS-eristeitä on saatavana hyvin varustelluista rautakaupoista!


Uutta tietoa routa- eristämisestä

Energiatehokkaiden rakennuksien yleistyessä ja alapohjien lämmöneristyksen parantuessa routasuojauksen merkitys kasvaa. VTT:n toukokuussa 2011 valmistuneet tutkimusraportit antavat uutta tietoa maanvastaisen alapohjan routasuojauksesta. Rakennuksen nurkka-alueen lisäeristystarve on uusien laskelmien mukaan suurempi kuin aikaisemmin on oletettu.

Lue lisää VTT:n raporteista:

Maanvastaisen alapohjan
routasuojaus
(VTT-R-04025-11)

Maanvastaisen alapohjan
lämmöneristys
(VTT-R-04026-11)