Routasuojauksen esimerkki

Olet tässä: Etusivu » Eristä oikein » Routasuojauksen esimerkki »

Routasuojauksen esimerkki

Lämmin rakennus

Lämpimän asuinrakennuksen perustamistapa: perusmuuriantura (perustamissyvyys 0,8 m) ja maanvastainen betonilaatta. Maaperä: savi (tai vastaava) Routaeristys: sokkelin ulkopuolella seinillä 1,2 m leveydellä 100 mm paksu routaeristys ja nurkissa eristeen paksuus 200 mm, leveys 1,5 m – tuote ThermiSol EPS 120 Routa. Laatan alla maata vasten lattiaeristeenä 200 mm paksuinen ThermiSol Platina Lattia.

Jos alapohja eristetään matalaenergiarakentamisen kriteereiden mukaisesti, myös routaeristyksen paksuutta on kasvatettava samassa suhteessa.

Lämmin autotalli

Maanvastainen reunavahvistettu betonilaatta, perustamissyvyys 0,8 m. Routaeristys: samoin kuin asuinrakennuksen ympärillä.

Reunavahvistuksen alla, eli anturan alapuolella 100 mm ThermiSol Super 200 tai ThermiSol XPS 300. Laatan alle eristeeksi ThermiSol EPS 100 Lattia.

Kylmä rakenne esim. grillikatos

Grillikatoksen laattaperustuksen ja ulkoportaan perustamissyvyys 0,5 m. Routasuojauksen paksuus 140 mm. Routasuojaus tulee kylmissä rakenteissa asentaa riittävän leveälle alueelle; grillikatoksessa 1,7 m leveydelle ympäri koko perustuksen ja ulkoportaan kohdalla vähintään 1 m yli molemmin puolin rakennetta. Eriste ThermiSol EPS 120 Routa.

Ajotien routasuojaus

Maapohja routivaa savea tai vastaavaa. Pohjalle asennetaan soratäyttö ja tiivistetään se noin 500 mm syvyyteen ja varsinainen eriste noin 300 mm päällysteen alapuolella. Eristeen paksuus 100 mm 1,2 m etäisyydellä sokkelista. Paksuus 75 mm seuraavan 1,2 m matkalla ja siitä eteenpäin 50 mm, eristeet asennetaan 0,5 m leveämmälle kuin päällyste, routaeriste ThermiSol Super 200. XPS-eristeitä käytettäessä eristepaksuudet samat.

ThermiSol Oy on kehittänyt routaeristyksen suunnittelua helpottamaan web-pohjaisen Routaeristyksen laskentaohjelman. Sen avulla on helppoa ja turvallista laskea lämpimien rakennusten sekä piha-alueen ja kylmien rakenteiden routaeristyksen tarve uusimpien viranomaismääräysten, normien ja ohjeiden mukaan.

Uutta tietoa routa- eristämisestä

Energiatehokkaiden rakennuksien yleistyessä ja alapohjien lämmöneristyksen parantuessa routasuojauksen merkitys kasvaa. VTT:n toukokuussa 2011 valmistuneet tutkimusraportit antavat uutta tietoa maanvastaisen alapohjan routasuojauksesta. Rakennuksen nurkka-alueen lisäeristystarve on uusien laskelmien mukaan suurempi kuin aikaisemmin on oletettu.

Lue lisää VTT:n raporteista:

Maanvastaisen alapohjan
routasuojaus
(VTT-R-04025-11)

Maanvastaisen alapohjan
lämmöneristys
(VTT-R-04026-11)