Tuulettuvan alapohjan lämmöneristys

Olet tässä: Etusivu » Eristä oikein » Tuulettuvan alapohjan lämmöneristys »

Tuulettuvan alapohjan lämmöneristys

Tuulettuvan alapohjan lämmöneristyksen tulee olla U-arvoltaan samaa luokkaa kuin rakennuksen yläpohjan. U-arvo (aikaisemmin k-arvo) on rakenteen lämmönläpäisykerroin. Määräykset edellyttävät U-arvolle tasoa 0,09 W/m2K.

Ryömintätilan tuuletusaukkojen suuruuden ollessa alle 0,8 % alapohjan pinta-alasta, sallitaan U-arvolle lievennys: U-arvo = 0,17 W/m2K.

Alapohjaan tarvitaan eristystä 250-300 mm rakenneratkaisusta riippuen. Lattian lämmöneriste voi sijaita pääosinpuurakenteiden välissä. Eriste voidaan asentaa kantavanbetonirakenteen päälle tai sen alapuolelle. EPS-eristyksen paksuutta voidaan helposti kasvattaa ilman teknisiä ongelmia. Lattiaeristeen laatu- ja lujuusluokka valitaan siihen kohdistuvan rasituksen perusteella.

Lattiaeristeitä valmistetaan myös vaikeasti syttyvänä ns. S-laatuna. Kun tuulettuvan alapohjan EPS-lämmöneriste sijaitsee kantavien puu- tai betonirakenteiden alapuolella ilman erillistä suojaverhousta, suositellaan käytettäväksi paloluokiteltua S-laadun EPS-eristettä. Oikeat tuotteet ovat silloin ThermiSol Platina Ontelo -eristeet (kuvassa Platina S) tai EPS 60 S Lattia.