Keventeet

Olet tässä: Etusivu » Eristeet » Keventeet »

EPS -keventeet maanrakennukseen ja meluvalleihin

Keventeiksi ThermiSol suosittelee seuraavia tuotteita:

ThermiSol EPS -keventeet soveltuvat maarakentamiseen sekä erilaisten pehmeikköalueiden uudis- ja korjausrakentamiseen.

ThermiSol EPS -keventeitä käytetään pehmeikköalueilla poistamaan painumaongelmia. EPS toimii kevyenä georakennusmateriaalina, ja on keveydestään huolimatta luja ja kestävä ratkaisu. EPS-keventeiden avulla saadaan poistettua painuma- ja vakavuusongelmat yksinkertaisella menetelmällä.

EPS-kevenne on helppo ja nopea rakentaa myös vaikeisiin paikkoihin

Materiaalimenekki on aina tarkasti määritettävissä ennakkoon. Ei vety, lahoa eikä homehdu. EPS on ympäristölle myrkytön.

Pohjarakennusmenetelmä ja kevennyspaksuus valitaan aina kunkin kohteen
suunnitelmien pohjalta. EPS-keventeidenkäyttöön liittyviä ohjeita ovat laatineet
mm. Suomen, Ruotsin ja Norjan tielaitokset.

Tielaitoksen yleiset suunnittelu- ja rakentamisohjeet EPS-keventeille määrittelevät mitoituksessa käytettävät arvot, esim. puristuslujuuden tulee yleensä olla vähintään 100 kPa, kun kokoonpuristuma on 5 %.

Paksuja EPS-kerroksia käsittelevän EPStress-tutkimusprojektin tuloksena voimme tarjota uudet ja tarkemmat mitoitusarvot ThermiSol EPS -keventeiden suunnitteluun:

 

  Puristus-
lujuus
(EN 826)
Puristuslujuuden suunnittelu-
arvo (*
Taivutus-
lujuus
Kimmo-
kerroin E
ThermiSol
EPS -kevenne
s10 10%:n
ja s5 5%:n mukaan
kokonaispainuma
alle 2
0,35 x s10
(kPa)
EN 12089
(Mpa)
(suunn.arvo)
EPS 100 100 ( 90 ) 35 150 8
EPS 120 120 (108 ) 42 170 10
EPS 200 200 (180 ) 70 250 16
EPS 300 300 ( 270 ) 105 450 24
EPS 120 on yleisimmin käytetty kevennelaatu.

Taulukko: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 2003
(* pitkäaikaisen kuormituksen sallittu suunnitteluarvo.