Lattiaeristeet

Olet tässä: Etusivu » Eristeet » Lattiaeristeet »

Maanvastaisen alapohjarakenteen lämmöneristäminen

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiksi ThermiSol
suosittelee seuraavia tuotteita:

Maanvarainen lattia on yleisin, edullisin ja tutkitusti toimiva alapohjarakenne. Oikein tehtynä se on hyvä pohja kaikille pintalattiavaihtoehdoille. Sen päälle voi asentaa yhtä hyvin lauta- tai parkettilattian, muovimaton tai klinkkerin. Huolellinen eristyslevyjen asennus on lämpö- ja kosteusteknisesti tärkeää, sillä tiiviisti toisiaan vasten asennetut eristeet estävät mahdollisen kapillaarisen veden nousemisen betonilaattaan ja siitä edelleen lattiapinnoitteisiin.

Riittävällä lämmöneristyksellä saadaan energiahäviöt kuriin ja asumisviihtyvyys paranee, koska lattiasta poistuu kylmyys ja vetoisuus. Eristepaksuuden lisääminen vaikuttaa rakennuskustannuksiin vain nimellisesti, mutta tuo ajan myötä huomattavia säästöjä lämmityskulujen alenemisen muodossa.

Teollisuushallin maanvastainen alapohja

Teollisuushallin maanvastaisen alapohjan lämmöneristeiksi ThermiSol
suosittelee seuraavia tuotteita:

Alapohjaeristeiden lujuusluokkia on useita. Lujuus valitaan käyttökohteen vaatimusten mukaan. Teollisuushallien ja muiden suurta kuormitusta vaativien lattioiden eristämiseen käytetään suuremman puristuslujuuden omaavia tuotteita.

Tuulettuva alapohja

Tuulettuvan alapohjan lämmöneristeiksi ThermiSol
suosittelee seuraavia tuotteita:

Tuulettuvalla eli ryömintätilaisella alapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jonka alla on tuulettuva ilmatila. Tuulettuva alapohja tulee kyseeseen mm. silloin, kun maapohja on heikosti kantavaa ja perustukset vaativat paalutuksen. Tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan maanvastaista alapohjaa monimutkaisempi suunnitella ja toteuttaa.

Ryömintätilaan tulee järjestää toimiva tuuletus, joka puolestaan vaikuttaa lämmöneristyksiin. Tuuletus järjestetään yleensä niin, että perusmuuriin tehdään riittävä määrä tuuletusaukkoja. Ulkoa tuuletettu ryömintätila on talvella kylmä, jolloin eristystä pitää olla riittävästi sekä huonetiloihin rajoittuvassa lattiarakenteessa että perustusten routasuojauksena.

Tuulettuvan alapohjan lämmöneristyksen tulee olla U-arvoltaan samaa luokkaa kuin rakennuksen yläpohjan. U-arvo on rakenteen lämmönläpäisykerroin. Määräykset edellyttävät U-arvolle tasoa 0,09 W/m2K. Ryömintätilan tuuletusaukkojen suuruuden ollessa alle 0,8 % alapohjan pinta-alasta, sallitaan U-arvolle lievennys: U-arvo = 0,17 W/m2K.